Menu

Vas a solicitar a baixa dos servizos da web.

Estás seguro?

Solicitar baixa

Diego Parajó

Director do Local de Música

Alberto Oubiña

Concelleiro de Xuventude

Marcos Rodríguez

Responsable de Produción e Comunicación

Mirian Viñas

Técnica de Xuventude

Pablo Trobo

Responsable do Local de Música, Son e atención ao público

Cristina Ameijeiras

Técnica de Xuventude